Ma'lumot

2021-yil, 2-son (126/2) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA “TARBIYA” FANI O’QITUVCHILARINING IJTIMOIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH
Z.T.Nazarova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 70 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
2
Yosh avlod ma’naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishda oila, mahalla va ta’lim muassasasi uzluksizligini ta’minlashning ijtimoiy pedagogik masalalari
O‘.Q. O‘tanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 73 Ko'rishlar | 51 Yuklab olishlar
3
OʻQITUVCHINING KASBIY KRYEATIVLIGI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY- NAZARIY ASOSLARI
M.T.Jumaniyozova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 67 Ko'rishlar | 52 Yuklab olishlar
4
MULOQOT KOMPETENSIYASINING MOHIYATI
A.A.Xasanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 64 Ko'rishlar | 41 Yuklab olishlar
5
TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA PEDAGOGIK MAHORAT ASOSLARIDAN FOYDALANISH
O. J. Suyunov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 76 Ko'rishlar | 45 Yuklab olishlar
6
TЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ
У.М.Лутфиллаев
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 72 Ko'rishlar | 47 Yuklab olishlar
7
AVTONOM TA’LIM MUASSASALARI TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN KATALIZATORLAR SIFATIDA
T. I. Ismoilov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 63 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
8
BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY TAYYORGARLIGI MONITORINGINI TIZIMLI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH
F.O.Husanov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 75 Ko'rishlar | 44 Yuklab olishlar
9
MALAKA OSHIRISH TA’LIMI JARAYONIDA O‘QITUVCHI MEDIAKOMPETENTLIGINI SHAXSIY VA KASBIY RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI
T.B.Kadirov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 68 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
10
UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA «INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN ELEKTRON DARSLIKLARNI YARATISHGA QO’YILADIGAN TALABLAR
U.K.Taylakov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 68 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar