Ma'lumot

MULOQOT KOMPETENSIYASINING MOHIYATI

A.A.Xasanov


 Ushbu maqolada chet el olimlarining muloqot kompetensiyasi haqidagi qarashlari 
haqida gap boradi. Ularning fikriga ko’ra, muloqot kompetensiyasi kasbiy va ijtimoiy hayotda muhim 
bo’lganlaridan biri hisoblanadi va u bir tomondan, shaxsning ijtimoiylashuviga ko’maklashadi va 
fuqarolarning shaxsiy ehtiyojlariga javob beradi, boshqa tomondan, jamiyatning professional kadrlarga 
bo’lgan ehtiyojini qondiradi. Kompetensiya – bilim, malaka va tajribaning bajariladigan vazifalar va hal 
etiladigan muammolarning haqiqiy murakkablik darajasiga muvofiqligi o’lchovidir. Qat’iy kasbiy bilim, 
malakalardan tashqari tashabbus, hamkorlik, guruhda ishlash qobiliyati, muloqot qobiliyatlari, o’qish, 
baholash, mantiqiy fikrlar malakasi va boshqalarni o’z ichiga kiritadi. https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1262.1512

Sahifalar soni 01-10 | 161 Ko'rishlar | 112 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish