Ma'lumot

2018-yil, 4-son (110/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
JINOIY – HUQUQIY HODISALARNING ICHKI TABIATIGA XOS SABAB-OQIBAT DIALEKTIKASINING BA’ZI MASALALARI
F. Kuchkarova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,6 MB | 91 Ko'rishlar | 87 Yuklab olishlar
2
KORRUPSIYA – TARAQQIYOT KUSHANDASI
Z.O. Kuvandikov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,9 MB | 94 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar
3
MEHMONXONALARDA OVQATLANTIRISH XIZMATLARINI TASHKILLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI
A.Sh. Suyarov, M.X. Gadoyeva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 456,5 KB | 104 Ko'rishlar | 97 Yuklab olishlar
4
O‘ZBEKISTONDA DEMOGRAFIK XAVFSIZLIKNI TA’MINLASh YO‘NALIShLARI
X.X. Abduramanov1 , D.A. Nasimov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 462,9 KB | 88 Ko'rishlar | 84 Yuklab olishlar
5
O’ZBEKISTONDA INNOVATSION TENDENSIYALAR SHAROITIDA SOG’LIQNI SAQLASH SOHASINING MEHNAT RESURSLARINI SHAKLLANTIRISHGA TA’SIRI
D. A’zamov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 476,2 KB | 88 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar
6
PSIXOLOGIK HIMOYA KONSEPTI: NAZARIY TAHLILNING IJTIMOIYPSIXOLOGIK BAYONI
S.R. Sadriddinov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 457,7 KB | 98 Ko'rishlar | 84 Yuklab olishlar
7
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАННЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Р. Мусинова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 545,8 KB | 95 Ko'rishlar | 81 Yuklab olishlar
8
BOLA SHAXSIDA REFLEKSIVLIK XUSUSIYATINI RIVOJLANTIRISHDA OILAVIY TARBIYANING O’RNI
N.I. Xalilova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 475,0 KB | 91 Ko'rishlar | 79 Yuklab olishlar
9
BO‘LAJAK AMALIY SAN’AT O‘QITUVCHILARINING KASBIY-PEDAGOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING MODELI
K.M. Gulyamov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 477,7 KB | 109 Ko'rishlar | 92 Yuklab olishlar
10
HARAKATLI O‘YINLAR YORDAMIDA O‘SMIR BOKSCHILARNING HIMOYA TEXNIKASINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI
S.S. Tajibayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 523,9 KB | 104 Ko'rishlar | 85 Yuklab olishlar