Ma'lumot

JINOIY – HUQUQIY HODISALARNING ICHKI TABIATIGA XOS SABAB-OQIBAT DIALEKTIKASINING BA’ZI MASALALARI

F. Kuchkarova


Ushbu maqolada har qanday jinoyatning salbiy madaniy hodisa sifatida eng tub mohiyati uning ijtimoiy xavfli qilmish ekanligi ochib berilgan. Mazkur bilish yo’li nafaqat jinoiyhuquqiy hodisalar genezisini, balki shu bilan birga jinoyatchilikni bartaraf etish ishlariga nazariy va amaliy jihatdan yordam beradi.None

Sahifalar soni 01-9 | 121 Ko'rishlar | 113 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish