Ma'lumot

2018-yil, 2-son (108/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
QONUN LOYIHALARI EKSPERTIZASIDA TERMINLARNING O‘RNI
R.I. Mirzayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 455,2 KB | 101 Ko'rishlar | 90 Yuklab olishlar
2
O‘ZBEKISTONNING ASOSIY DEMOGRAFIK KO‘RSATKICHLARI TAHLILI
D.A. Nasimov, D. Tolibova, M. Rabbimov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 615,7 KB | 107 Ko'rishlar | 78 Yuklab olishlar
3
MAISHIY XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARIDA MEHNATNI TASHKIL QILISH ORQALI XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI
B. Turayev, S. Sultonov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 471,9 KB | 92 Ko'rishlar | 82 Yuklab olishlar
4
IQTISODIYOTDA EKSPORT SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYALARNING TUTGAN O‘RNI
M.M. Muhammedov, Sh.Z. Jalilov, Sh.B. Omonov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 586,0 KB | 102 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar
5
IJTIMOIY SHERIKCHILIK – KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING OMILI SIFATIDA
B.M. Boboqulov , A.X. Djumayev , Z.Ch. Islomov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 3,2 MB | 88 Ko'rishlar | 82 Yuklab olishlar
6
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ УЗБЕКИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
С.С. Гулямов
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 602,6 KB | 111 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar
7
ПРАКТИКА СУФИЗМА И ПСИХОЛОГИЯ ИБН СИНО
Ф.Б. Нарзикулова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 3,3 MB | 85 Ko'rishlar | 80 Yuklab olishlar
8
МОТИВАЦИОННО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ К ЗДОРОВЬЮ
М.Х. Карамян
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 720,0 KB | 102 Ko'rishlar | 82 Yuklab olishlar
9
UMUMTA’LIM TIZIMI RAHBARLARINING PSIXOLOGIK KASBIY KOMPETENTLI YONDASHUVINI SHAKLLANTIRISH
A.M. Shonazarov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 598,8 KB | 102 Ko'rishlar | 94 Yuklab olishlar
10
OILADA DINIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO
E.S. Shamuratova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 485,5 KB | 109 Ko'rishlar | 126 Yuklab olishlar