Ma'lumot

2017-yil, 4-son (104) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
MA’NAVIY ZARARNI QОPLASHNING AYRIM MASALALARI
M.Z.Muqimоvа‚ M. Kuldashev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 585,9 KB | 63 Ko'rishlar | 52 Yuklab olishlar
2
BILIMLARNI BOSHQARISH: METODOLOGIK NUQTAI NAZAR
B.M.Boboqulov, S.B.Sharipov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 596,8 KB | 70 Ko'rishlar | 60 Yuklab olishlar
3
XIZMAT KOʻRSATISH VA SERVIS SOHALARINI RIVOJLANTIRISHDA MUHIM YOʻNALISHLAR
Sh.Kuvondikov, H.Hasanov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,7 MB | 61 Ko'rishlar | 52 Yuklab olishlar
4
GLOBALLASHUV SHAROITIDA TA’LIM SIFATINI TA’MINLASHDA ILGʻOR XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI
B. Safarov, M. Buzrukova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,8 MB | 63 Ko'rishlar | 69 Yuklab olishlar
5
SHAXS GENEZISI MUAMMOSI
Oʻ.Shamsiyev, K.Murodov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 542,4 KB | 64 Ko'rishlar | 47 Yuklab olishlar
6
SHAXSNING SHAKLLANISHIDA MILLIY QADRIYATLARNING OʻRNI
M.S.Zakirova, N.H.Djuxonova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 662,4 KB | 73 Ko'rishlar | 55 Yuklab olishlar
7
ПОНЯТИЙНЫЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
З.А.Абидова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 578,0 KB | 76 Ko'rishlar | 58 Yuklab olishlar
8
SPORT MUSOBAQASI PSIXOLOGIYASINING TAVSIFI VA TAHLILI
Y.Masharipov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 745,0 KB | 74 Ko'rishlar | 67 Yuklab olishlar
9
SHAXSDA AYBDORLIK HISSINING YUZAGA KELISHI VA UNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
D.F. Joʻraqulova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 595,7 KB | 72 Ko'rishlar | 60 Yuklab olishlar
10
IMOM BUXORIY TA’LIMOTIDA UZLUKSIZ TA’LIM GʻOYASINING IRMOQLARI
Avliyakulov N. X., Musayeva N. N.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 540,6 KB | 68 Ko'rishlar | 36 Yuklab olishlar