Ma'lumot

2016-yil 4-son (98) GUMANITAR FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIYAVIY BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTI MUSTAQIL FAN SIFATIDAGI XUSUSIYATLARI VA TARAQQIY ETTIRILISHI
S.N.Tashnazarov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 502,1 KB | 58 Ko'rishlar | 56 Yuklab olishlar
2
PEDAGOGNING AXBOROT-KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI TA’LIM FAOLIYATIDA LOYIHALASH
I.A.Eshmamatov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 771,2 KB | 54 Ko'rishlar | 36 Yuklab olishlar
3
TIBBIYOT MUASSASALARIDA FAOLIYAT YURITUVCHI PSIXOLOG KADRLAR TAYYORLASH MUAMMOLARI
Yu.Narmetova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 542,1 KB | 50 Ko'rishlar | 49 Yuklab olishlar
4
YOSHLARDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIY PEDAGOGIK OMILLARI
Sh.A.Akramova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 519,2 KB | 50 Ko'rishlar | 40 Yuklab olishlar
5
INSHO VOSITASIDA O‘QUVCHILAR BILIM VA TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH
M.Hazratqulov, Sh.Nasimova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 494,9 KB | 66 Ko'rishlar | 37 Yuklab olishlar
6
BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY IJTIMOIYLASHTIRISHDA UMUMKASBIY VA XUSUSIY-METODIK BILIMLAR INTEGRATSIYASINING ROLI
S.R.Zohidova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 534,1 KB | 49 Ko'rishlar | 81 Yuklab olishlar
7
DAVLAT TILIDA OG‘ZAKI VA YOZMA MULOQOTGA O‘RGATISHDA TA’LIM JARAYONINI SHAXSGA YO‘NALTIRISH MASALALARI
G.A.Asilova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 578,3 KB | 57 Ko'rishlar | 40 Yuklab olishlar
8
TASVIRIY SAN’AT VA CHIZMACHILIK FANI VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA DIZAYNGA OID BILIMLARNI SHAKLLANTRISH
S.Saydaliyev1 , B.Haqberdiyev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 527,8 KB | 70 Ko'rishlar | 34 Yuklab olishlar
9
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИНИАТЮРЫ БЕХЗАДА НА ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Н.М.Ахмедова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 608,1 KB | 64 Ko'rishlar | 38 Yuklab olishlar
10
BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI EKOLOGIK TARBIYAVIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNI TIZIMLI YONDASHUV METODI ORQALI O‘RGANISH
N.Shodiev1 , Sh.Axmedova2 , M.Po‘latova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 579,0 KB | 72 Ko'rishlar | 41 Yuklab olishlar