Ma'lumot

PRESEDENTLIK VA INTERTEKSTUALLIK KATEGORIYASI

K.O.Xolibekova


Ushbu maqolada intertekstuallik presedent matnning bir qismi yoki biror bo`lagi
(fragmenti)ni intertekstga kiritish yo`li bilan amalga oshadigan matnlararo munosabat, aloqa sifatida
tushuniladi. Intertekst allyuziya, epigraf, sitata, mulohazalar orqali ilgarigi, oldingi biror bir matnga
ishora qiluvchi matn bo`lagi sifatida tushuniladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1322.68

Sahifalar soni 01-7 | 116 Ko'rishlar | 98 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish