Ma'lumot

YUQORI TEMPERATURALARDA AMORF QOTISHMALARNING MAGNITLANISHI VA UNI O‘LCHASH USULI

I. Subhonqulov, B. Amonov, Gʻ. Bakaev, Sh. Xomitov


Temperatura ta'sirida amorf qotishmalardagi tarkibiy o‘zgarishlar hamda magnit
o‘tishlar to‘g‘risida to‘liq ma'lumot olish uchun magnitlanishni temperaturaga bog‘liqligi natijalaridan
foydalaish mumkin. Magnitlanishni tashqi magnit maydoniga va temperaturaga bog‘liqligini o‘rganishni
eng qulay usuli vibratsion magnitometr usuli hisoblanadi.
Ushbu ishda magnitlanishning tashqi magnit maydoni va temperaturaga bog‘liqligini o‘lchovchi
qurilmaning tavsifi va temir guruhi elementlari asosidagi amorf qotishmaning magnitlanishini
temperaturaga bog‘liqligi natijasi va uning aomal Xoll koeffitsienti bilan aloqadorligi bayon etilgan.None

Sahifalar soni 01-11 | 107 Ko'rishlar | 119 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish