Ma'lumot

TURLI MATERIALLARNING ZICHLIGINI GAMMA NURLARNING YUTILISHI YORDAMIDA ANIQLASH

Sh .X. Xushmurodov, U. U. Tuxtayev, E. A. Umirzaqov, T. Soliyev, B Aslonov, Sh Jo`raqulov, E. Umarov, Sh. Mamatqulov


Yutilish koeffitsiyenti gamma kvantlarning muhit bilan ta’sirini toʻla xarakterlaydi,
chunki u koʻrilayotgan jarayonning toʻla kesimi bilan bogʻlangan boʻladi. Gamma-nurlarning yutilishi
asosan fotoeffekt, Kompton effekt va elektron-pozitron juftini hosil qilishlik bilan boʻladi. Fotoeffekt
bilan kompton effekti gamma-nurlarning atom elektronlari bilan toʻqnashishida yuz bersa, elektronpozitron
jufti gamma kvantning atom yadrosi bilan ta’sirida roʻy beradi.None

Sahifalar soni 01-9 | 120 Ko'rishlar | 95 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish