Ma'lumot

TURLI TILLAR TIZIMIDA VAQT DEYKSISI VA UNING PRAGMATIK MA’NOSI

G.F.Boltakulova


Annotatsiya. Mazkur maqolada deysksis va uning tasnifi, deysksisning bir tildan boshqa tilga tarjima jarayonida aks ettirilishi, temporal deyksis va uning gap qurilmasidagi mohiyati kabilar tadqiq etilgan. Ayni paytda tilshunosligimizda temporal birliklarning qardosh bo‘lmagan ingliz va o‘zbek tillari tizimida deyktik holatlarini qiyosiy-funksional tadqiqini zamonaviy metodologik tamoyillarga tayangan holda o‘rganish muhim ahamiyatga ega.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v6.142.1.5432

Sahifalar soni 01-9 | 56 Ko'rishlar | 51 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish