Ma'lumot

GEOGRAFIYA TA’LIMIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

B.K.Erkayev


Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, geografiya ta’limida shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalaridan foydalanish, shaxsga yo‘naltirilgan texnologiyalarining o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, geografiya ta’limida shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim texnologiyalari imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali o‘quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda atrofmuhitga, tabiatga mehr-muhabbatlarini uyg‘otish, insoniyat va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish kabi vazifalarni tushunib yеtishlaridagi o‘rni yoritilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v6.142.1.7348

Sahifalar soni 01-9 | 16 Ko'rishlar | 26 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish