Ma'lumot

SHE’RIYATDA ESXOTOLOGIK VA MAVHUM XRONOTOP MOHIYATI

Xursanov Dilshod Baxtiyorovich


Mazkur maqolada esxatologik obrazlarning vertikal va gorizontal xronotoplarda funksional va semantik jihatlari koʻrib chiqiladi. O`lim va hayot motivlarida badiiy vaqtning dixatomik koʻrinishlari, parallel hayotning davom etishi, badiiy makonning ikkilamchi qiymat kasb etishi, mavhum makonlarning birinchi planga chiqishi haqida qiyosiy, germenevtik, psixologik metodlar orqali ochib beriladi. Xronotopning tashqi va ichki kategoriyalarga boʻlinishi haqida ma’lumot beriladi. Halima Xodoyberdiyeva, Shavkat Rahmon she’riyatida esxotologik va mavhum makonlarning tabiati psixologik aspektda koʻrib chiqiladi. Natijada lirik qahramon kechinmasi va metaforik tasvirlari kitobxonga kodlar ochilgan holatda tushuntiralidi.None

Sahifalar soni 01-11 | 55 Ko'rishlar | 64 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish