Ma'lumot

GENDER MAS’ULIYATI TUSHUNCHASIGA OLIMLAR NAZARIYALARI

N.Sagindikova


Maqola shaxs irodaviy sifatlarning biri mas’uliyat haqida. Mas’uliyat asosiy kasbiy fazilatlar qatoriga kiradi va quyidagilar bilan tavsiflanadi: ijtimoiy hayotning barcha sohalarida muammoli vaziyatlarni hal qilishda foydalanish (ta’sir qilish) imkoniyati uchun ko‘p funksionallik; turli xil ijtimoiy va gumanitar fanlarda shakllanishi orqali fanlararo; uning tarkibiga nafaqat bilim, ko‘nikma va ko‘nikmalar to‘plamini, balki turli xil shaxsiy fazilatlarni ham kiritish orqali ko‘p o‘lchovlilik. Mas’uliyat deganda shaxsning ongli xulq-atvorini, shaxsning o‘z vazifalariga, qabul qilingan me’yorlar va qadriyatlarga munosabatini, faoliyatning mohiyati va ahamiyatini, uning shaxsning o‘zi, atrofdagilar uchun oqibatlarini, shuningdek jamiyat manfaatlarini hisobga olgan holda shaxsning harakatlarini aks ettiradigan shaxsning o‘ziga xos xususiyati tushunilishi kerak.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v4.140.2.2384

Sahifalar soni 01-11 | 98 Ko'rishlar | 19 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish