Ma'lumot

BADIIY KONSEPTNING MATN DOIRASIDA SHAKLLANISHI

F.Xalimova


Maqolada badiiy konseptning o‘ziga xos xususiyatlari va uning matn dorasida voqelanishi ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, badiiy konsept va uning matn doirasida shakllanishi borasidagi olib borilgan tadqiqotlarning bir qator olimlarning fikr-mulohazalari, talab va takliflari keltirilgan. Badiiy konsept nobadiiy konseptdan semantik maydonining invariant qiymati, shakllanish strukturasi, dinamik mohiyati bilan tafovutlanadi.  Olamni badiiy matnda konseptuallashtirish dunyoni va shaxsni tartibga solishning universal qonunlarini aks ettiradi, ya’ni badiiy mazmun ko‘plab individual ma’nolardan iborat bo‘lishi mumkin.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v4.140.2.2375

Sahifalar soni 01-11 | 133 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish