Ma'lumot

RAQAMLI HUKUMATGA O‘TISH SHAROITIDA MEHNAT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Xo‘jamqulov Adham Qo‘chqor o‘g‘li


Annotatsiya: Mazkur maqolada “Raqamli O‘zbekiston – 2030” konsepsiyasining mazmun-mohiyati ilmiy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, raqamli hukumatga o‘tish sharoitida mehnat madaniyatini shakllantirishga oid taklif va tavsiyalar berilgan.

Аннотация: В данной статье научно разъясняется сущность концепции “Raqamli O‘zbekiston – 2030”. Кроме того, были сделаны предложения и рекомендации по формированию культуры труда в условиях перехода к цифровому правительству.

Annotation: This article scientifically explains the essence of the concept of "Raqamli O'zbekiston - 2030". In addition, proposals and recommendations were made on the formation of a work culture in the context of the transition to digital government.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v4.140.1.2259

Sahifalar soni 01-12 | 129 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish