Ma'lumot

“NIGHT AND DAY” IN THE EYES OF CHRISTOPHOR FORT

Jumanova Shohista


 


 

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjima matnlarida stilistik vositalarning ifodalanishi o‘rganiladi. Stilistik qurilmalar tom ma’nodagi matnning ma’lum tasavvurini osongina tushunish imkonini beradi. Stilistik vositalarni tahlil qilish va tasniflash har ikki tilda maxsus bilimni o‘zlashtirishni taqozo etadi. Stilistik qurilmalar orqali badiiylikning kuchayadi, voqeilik teran anglashiladi. Stilistikada so‘z ma’nosi ko‘chishining turli tiplarining emotsional-ekspressiv maqsadga qaratilgan tomoni o‘rganiladi. Shuning uchun ham,biz, ushbu maqola orqali stilistik qurilmalarning figural (majoziy) ma’nolarigagina emas, balki, individual-semantik xususiyatlariga ahamiyatimizni qaratdik. Fikrimizni yorqin misollar orqali dalilladik. Dialoglar vositasida emotsional-ekspressivlik ifodalangan namunalarning tarjima jarayonida qay tarzda ifoda etilishini,atroflicha, o‘rgandik. 

Kalit so‘zlar: shaxslantirish, allegoriya, metafora, obrazli ifoda, sifat, stilistik vositalar, qiyoslash.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v4.140.1.2255

Sahifalar soni 01-11 | 103 Ko'rishlar | 81 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish