Ma'lumot

MА’NАVIY RАQOBАT TUSHUNCHАSI: GENEZISI VА EVOLYUTSIYASI

M.S.Аbbasova


Ushbu maqolada ma’naviyat tushunchasining genezesi va ijtimoiy evolyutsiyasi haqida taxlil qilingan. Iqtisodiy termin boʼlgan raqobatning kelib chiqish tarixi yoritib berilgan. Ma’naviy raqobatning ijtimoiy muhitining yangilanishiga taьsiri oʼrganilgan. Butun jahon hamjamiyatining tarixiy oʼtimishining ma’naviy qirralari bogʼliqligi ijtimoiyfalsafiy tahlil qilingan. Mamlakatimizda ma’naviy-maьrifiy sohani takomillashtirish va optimallashtirish borasida qilinadigan ishlar borasida mulohaza yuritilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1281.1223

Sahifalar soni 01-8 | 158 Ko'rishlar | 129 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish