Ma'lumot

Cu(II) IONINING QAHRABO KISLOTASI VA MONOETANOLAMIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARI SINTEZI VA TAHLILI

M.X.Matyakubova1, O.I.Xudoyberganov2, Sh.B.Hasanov2,


Ushbu ishda qahrabo kislotasining Cu2+ ioni bilan kompleks birikmasi sintezi bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. Xona sharoitida kompleks birikmaning sinteziga tasir qiluvchi omillar o‘rganildi. Jumladan, reaksiyaning vaqtga bog‘liqligi, harorati ta’siri, konsentratsiyaga bog‘liqligi amalda tadqiq qilindi. Sintez qilingan kompleks birikma IQ-Furye-spektroskopiya, element analiz, mass-spektrometrya, TG-DSK va rentgen strukturaviy tahlil usullari yordamida o‘rganilib, uning kimyoviy tuzilishi aniqlandi va xossalari o‘rganildihttps://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1352.1167

Sahifalar soni 01-10 | 183 Ko'rishlar | 153 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish