Ma'lumot

2021-yil, 1-son (125/2)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
THE IMPORTANCE OF NATURAL CONDITIONS AND RESOURCES OF TERRITORIES IN PROVIDING EMPLOYMENT
Ibragimov L.Z.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 155 Ko'rishlar | 124 Yuklab olishlar
2
РЕЛИГИОЗНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ МИРА
Кадиров М.А., Очилов Ж.И.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 151 Ko'rishlar | 117 Yuklab olishlar
3
O‘RTA ZARAFSHON LANDSHAFTLARINI MIKROZONAL TABAQALANISHI
Eshquvvatov B.B., Ulug‘murodov E.B.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 3,1 MB | 144 Ko'rishlar | 130 Yuklab olishlar
4
UCHQUDUQ-QIZILO‘RDA TRANSPORT YO‘LI QURILISHINING IQTISODIY GEOGRAFIK ASOSLARI
Isayеv A.A.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 3,2 MB | 148 Ko'rishlar | 115 Yuklab olishlar
5
THE FEATURES OF A CURRENT OF DISEASES AMONG THE POPULATION OF THE ARAL SEA
Kobilov E.E.1, Abdullaev R.B.2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 161 Ko'rishlar | 120 Yuklab olishlar
6
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИДОВ КУЗИНИИ (COUSINIA) В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Исламов Б. С., Мукимов Т
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 144 Ko'rishlar | 98 Yuklab olishlar
7
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РОДА FERULA L. ВО ФЛОРЕ УЗБЕКИСТАНА
Мукумов И.У., Мукимов Т
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,0 MB | 133 Ko'rishlar | 123 Yuklab olishlar
8
ZOL-GEL USULIDA YARIMOʻTKAZGICHLI METALL OKSID NANOMATERIALLARINI OLISH
Mirzayev Sh.E., Nasimov A.M., Tashpulatov X.Sh., Tashpulatov D.T., Begimqulova Sh.A., Tojiboyev N.N., Normoʻminov A.B.
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 150 Ko'rishlar | 109 Yuklab olishlar
9
INFLUENCE OF GLAUCONITE FERTILIZER ON COTTON DURING THE VEGETATION PERIOD
Kasimov Sh.1, Reymov A.2, Abdurakhmanova U.K.1, Matchanov A.3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 148 Ko'rishlar | 94 Yuklab olishlar
10
TERMOKONSENTRATNI XLORID KISLOTALI QAYTA ISHLAB OLINGAN XLORFOSFORKISLOTALI BO‘TQA VA MURAKKAB NP-O‘G‘ITLARNING REOLOGIK, FIZIK-MEXANIK VA TOVAR XOSSALARI
Roziqova D.A.1, Sobirov M.M.1, BaxriddinovN.S.1, O’rozov T.S.2, Tirkasheva M.N.2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 147 Ko'rishlar | 111 Yuklab olishlar