Ma'lumot

2018-yil, 5-son (111/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
BIOLOGIYA FANINI OʻQITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH
N.A.Yunusova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 677,1 KB | 112 Ko'rishlar | 149 Yuklab olishlar
2
MASOFADAN OʻQITISH TIZIMINING ASOSIY TAMOYILLARI VA TEXNOLOGIYALARI
I.B.Aminov, R.Tugalov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 605,5 KB | 111 Ko'rishlar | 110 Yuklab olishlar
3
378 OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARNING OʻRNI
O. Kodirov, U. Zoxidov, Sh. Xomitov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 593,0 KB | 126 Ko'rishlar | 100 Yuklab olishlar
4
ВЕРОЯТНОСТИ ПЕРЕХОДОВ ТИПОВ СИНОПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ (часть I:Предшествующие типы)
Холматжанов Б.М., Петров Ю.В.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 713,0 KB | 112 Ko'rishlar | 116 Yuklab olishlar
5
SAMARQAND VILOYATI AHOLI JOYLASHUVINING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI
M.A.Kadirov, O.I.Sherxolov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 577,9 KB | 101 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar
6
ZARAFSHON DARYOSI SUVINING IFLOSLANISHI VA ULARNING OLDINI OLISH YOʻLLARI
X.T.Nazarov, S. Tirkashev, T. Tirkashev, N. Mannanova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 540,2 KB | 88 Ko'rishlar | 114 Yuklab olishlar
7
NARPAY KANALI GIDROLOGIK REJIMI VA UNING XALQ XOʻJALIGIDAGI AHAMIYATI
D. Shirinboyev, Sh.Gʻaniyev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 571,7 KB | 107 Ko'rishlar | 110 Yuklab olishlar
8
NANOBIOTEXNOLOGIYALAR – TIBBIYOT KELAJAGI
M.E. Tursunqulova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 963,4 KB | 112 Ko'rishlar | 107 Yuklab olishlar
9
МЕХАНИЗМЫ ЭСТИВАЦИИ У СТЕПНОЙ ЧЕРЕПАХИ (ТESTUDOHORSFIELDI)
Э.Н.Нуритдинов, Ш.А.Аминжанов, М.Рахматова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 698,2 KB | 94 Ko'rishlar | 79 Yuklab olishlar
10
ZOL-GELTEXNOLOGIYASIASOSIDAERITMA MUHITIDA AMMIAKNI ANIQLOVCHI OPTIK SENSOR TAYYORLASH VA XOSSALARNI OʻRGANISH
A.O.Buronov, A.M.Nasimov, D.T. Toshpulatov, X.Sh.Tashpulatov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 642,4 KB | 104 Ko'rishlar | 98 Yuklab olishlar