Ma'lumot

2018-yil, 3-son (109) ANIQ VA TABIIY FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
KIMYO FANINI OʻQITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING OʻRNI
A.O.Buronov , A.M.Nasimov , X.Sh.Tashpulatov, E.R.Buvrayev, S.Axmedov, Sh. Magdiyev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 548,0 KB | 54 Ko'rishlar | 42 Yuklab olishlar
2
MATEMATIKA OʻQITISH JARAYONIDA FANNING TARAQQIYOT RIVOJIGA DOIR TARIXIY MA’LUMOTLARNI QOʻLLASH
E.M. Mardonov, K. Ostanov, Sh. Xayitmuradov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 626,5 KB | 42 Ko'rishlar | 71 Yuklab olishlar
3
УЗНАЙТЕ ТОЧКУ
Г. Злоцкий
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 652,8 KB | 59 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
4
BIR FAN MISOLIDA MUSTAQIL TA’LIMNI KUCHAYTIRISH TAJRIBASI
A. Quvatov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 517,4 KB | 53 Ko'rishlar | 44 Yuklab olishlar
5
AHOLI BANDLIGINI OSHIRISHDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI
L.Z. Ibragimov, L.K. Davranova, M.A. Davranova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 804,5 KB | 44 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
6
РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ЗЕРАВШАНСКОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА
Б.М. Холматжанов
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 720,2 KB | 66 Ko'rishlar | 50 Yuklab olishlar
7
O‘rta Zarafshon havzasining rekreatsiya va turistik resurslaridan samarali foydalanish masalalari
Badalov O‘.B.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 483,1 KB | 55 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
8
TRANSCHEGARAVIY DARYO SUVLARIDAN FOYDALANISHDA KELIB CHIQAYOTGAN MUAMMOLAR (Sirdaryo, Amudaryo misolida)
Raxmatullaev A., Ziyayev R., Ulug‘murodov E.
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 547,5 KB | 45 Ko'rishlar | 47 Yuklab olishlar
9
QURILISH JARAYONLARINING BIOSFERA TARKIBIY QISMLARIGA SALBIY TA’SIRLARI
Sh.A. Eshqobilov, M.E. Eshqobilova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 445,5 KB | 61 Ko'rishlar | 45 Yuklab olishlar
10
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА МНОЖЕСТВЕННУЮ РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ 2-ТИОКСОПИРИМИДИН-4-ОНОВ В РЕАКЦИЯХ АЛКИЛИРОВАНИЯ
К.А. Захидов, З.У. Самаров, О.И. Уринов, У.М. Норкулов
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 748,7 KB | 60 Ko'rishlar | 38 Yuklab olishlar