Ma'lumot

2017-yil, 1-son (101) ANIQ VA TABIIY FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
FIZIKA DARSLARIDA INNOVATSION USULLAR ASOSIDA O‘QUVCHILARGA SUVGA OID BILIM BERISH
B. Amirullayeva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 736,3 KB | 54 Ko'rishlar | 49 Yuklab olishlar
2
DINAMIK PROGRAMMALASHTIRISH USULINING OPTIMAL BOSHQARUV MASALALARINI YECHISHGA TADBIQI
R.R. Malikov, M.T. Shodmonqulov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 473,5 KB | 50 Ko'rishlar | 37 Yuklab olishlar
3
OLIY TA’LIMDA VEBINAR TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI VA SHART-SHAROITLARI
S.U. Tillayev1 , V.S. Hamidov2 , T.S. O‘rozov1 , Yu. Quvvatova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 488,4 KB | 83 Ko'rishlar | 55 Yuklab olishlar
4
SIMULYATORLAR YORDAMIDA ELEKTR ZANJIRLARINI O‘RGANISHGA DOIR VIRTUAL LABORATORIYALAR YARATISH
I.N. Turakulov, N.S. Hamrayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 652,1 KB | 59 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
5
GEOMETRIK SHAKLLARNI PARAMETRLASH VOSITASIDA TALABALARNI ILMIY FIKRLASHGA YO‘NALTIRISH
Sh.K.Murodov1 , A.N. Valiyev1 , Sh.U. Jumayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 580,8 KB | 49 Ko'rishlar | 43 Yuklab olishlar
6
MALAKALI MUTAXASSISLAR TAYYORLASHDA MUSTAQIL TA’LIMNING AHAMIYATI
Sh.T. Holiqulov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 432,5 KB | 47 Ko'rishlar | 44 Yuklab olishlar
7
NOZOGEOGRAFIK TADQIQOTLARNING ILMIY-NAZARIY MASALALARI
N. Q. Komilova1 , A. X.Ravshanov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,9 MB | 37 Ko'rishlar | 41 Yuklab olishlar
8
SAMARQAND AGLOMERATSIYASI VA KATTAQO‘RG‘ON LOKAL TIZIMINING RIVOJLANISHI
M.A. Kadirov, N.T. Sabirova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 433,5 KB | 53 Ko'rishlar | 46 Yuklab olishlar
9
«ILON O‘TI» VA «BULUNG‘UR» SHAMOLLARINING ELEKTR ENERGIYA BERISH IMKONIYATLARI
A.Rahmatullayev, 1 T.Jumaboyev, 2 R.Davronova, 3 O.Adilova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 435,8 KB | 44 Ko'rishlar | 36 Yuklab olishlar
10
SAMARQAND SHAHRI LANDSHAFTIDAGI ASOSIY STATSIYALARDA QISH MAVSUMIDA QUSHLAR JAMOASINING TUZILISHI VA UNING DINAMIKASI
Z.P. Raxmanova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 445,8 KB | 47 Ko'rishlar | 41 Yuklab olishlar