Ma'lumot

2024 yil 2-son (144/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
RAHBAR KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING OʻRNI
D.A.Nasimov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 903,7 KB | 13 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
2
UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTAB O‘QUVCHLARI EHTIMOLLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA ELEMENTLARINI O‘QITISH
M.X.Egamov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 15 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
3
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ - ЯВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТКАНИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Д.Р.Кадимова
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 712,7 KB | 12 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
4
AMIR TEMUR SALTANATIDA INSONPARVARLIK TAMOYILLARI VA UNING TARIXIY - HUQUQIY TAHLILI
F.F.Xatamov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 696,7 KB | 12 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
5
LINGUA-SEMANTIC ANALYSIS OF LEXICAL UNITS MEANING “SORROW” AND “GRIEF” IN ENGLISH AND UZBEK LITERATURE (based on “Othello” by William Shakespeare,“Mirzo Ulugbek” by Maksud Shaykhzoda)
M.G‘.Mirzayeva
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 782,6 KB | 13 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
6
YEVROPA, YAQIN SHARQ, ARAB VA XITOY MANBALARIDAGI SUG‘DIYONA HAMDA KESH VILOYATI HAQIDAGI MA’LUMOTLARNING QIYOSIY TAHLILI HAQIDA
N.B.Hazratov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 731,9 KB | 11 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
7
TA’LIMDA SUN’IY INTELLEKT MODELINI YARATISH MASALASI
M.X.Lutfillayev
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 783,5 KB | 11 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
8
BO‘LAJAK GEOGRAFIYA FANI O‘QITUVCHILARINING KOMPETENTLIGINI ZAMONAVIY INNOVATSION YONDASHUVLAR HAMDA EKOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH
S.S.Suyunov
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 790,1 KB | 11 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
9
NUTQIY MOSLASHUVDA XUSHMUOMILALIK TAMOYILI
Sh.U.Farhodova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 714,6 KB | 10 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar
10
ALISHER NAVOIY SHE’RIYATIDA QOSH, KO‘Z VA KIPRIK OBRAZLARI POETIKASI
G.K.Raximova
DOI: None
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 730,5 KB | 14 Ko'rishlar | 0 Yuklab olishlar