Ma'lumot

2023 yil 1-son (137/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
ON THE SHARP ESTIMATES FOR THE FOURIER TRANSFORM OF MEASURES SUPPORTED TO SURFACES RELATED WITH TYPE SINGULARITIES
D.I.Ikromova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 283 Ko'rishlar | 93 Yuklab olishlar
2
PEDAGOGIK KADRLAR MALAKASINI OSHIRISH UCHUN MOSLASHUVCHAN ELEKTRON TAʼLIM TIZIMINI MODELLASHTIRISH
A.S.Djuraev, A.E.Obidov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 242 Ko'rishlar | 68 Yuklab olishlar
3
АНАЛИЗ ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВА В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ ДИФФУЗИОННОГО УРАВНЕНИЯ С МНОГО-ЧЛЕННЫМИ ДРОБНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПО ВРЕМЕНИ
Б.Х.Хужаёров, А.И.Усмонов, Ф.Б.Холлиев
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 217 Ko'rishlar | 74 Yuklab olishlar
4
TOKDАN АJRАTIB OLINGАN BАKTERIYALАRNING UZUM FITOPАTOGEN MIKROMITSETLАRIGА NISBАTАN АNTIFUNGАL XUSUSIYАTLАRI
B.I.Turaeva, G.J.Kutlieva, N.Y.Zuhritdinova, X.F.Kamolova, А.Maxkamov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,4 MB | 172 Ko'rishlar | 76 Yuklab olishlar
5
FAZO-VAQT TAHLILI VA TAYANCH VEKTOR MASHINASI ASOSIDA YONG‘INNI TEZKOR ANIQLASH ALGORITMI
A.R.Axatov M.R.Tojiyev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,5 MB | 186 Ko'rishlar | 55 Yuklab olishlar
6
BIR JINSLI BO’LMAGAN POLIANALITIK TENGLAMA YECHIMINI BIRLIK DOIRA CHEGARASINING QISMIDAN DAVOM ETTIRISH
¹T. Ishankulov, ²M. Mannonov, ³N. Mukarramxujayeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 153 Ko'rishlar | 130 Yuklab olishlar
7
Анализ распределений поперечных импульсов заряжённых частиц в Pb+Pb столкновениях при (snn)1/2=2,76 ТэВ
Х.К. Олимов, Ш.З. Канокова, М.З. Шодмонов, А.Н. Кахорова
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,6 MB | 185 Ko'rishlar | 143 Yuklab olishlar
8
Qayta tiklanish jarayonining kutish joylari soni cheklangan xizmat ko‘rsatish sistemalari statsionar navbat uzunliklari taqsimotini o‘rganishga tadbiqi
H.Qurbonov, O'.Bozorova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,3 MB | 176 Ko'rishlar | 149 Yuklab olishlar
9
NEW GENERALIZATION OF OSTROWSKI-GRÜSS LIKE INEQUALITY ON TIME SCALES
FARAZ MEHMOOD, AKHMADJON SOLEEV
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 206 Ko'rishlar | 56 Yuklab olishlar
10
Uch o`lchovli fazoda Laplas maydoni uchun Karleman formulasi
Mardonov Jolg`osh
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 192 Ko'rishlar | 141 Yuklab olishlar