Ma'lumot

2020-yil, 5-son (123/1)
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
SBS1520+530 va SDSS2124+1632 GRAVITATSION LINZALANGAN SISTEMALARNING FOTOMETRIK TAHLILI
Sh. Egamberdiyev1, T.Axunov1, B.Jurayev2, R.Turniyazov2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 6,0 MB | 197 Ko'rishlar | 185 Yuklab olishlar
2
РЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ НАБУХАНИИ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ С РАЗЛИЧНЫМ ДИТИРЕЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
Н.Ф. Бункин1,2, Л.М. Сабиров3, В.А. Козлов1,2, Й.Т. Жураев3
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,3 MB | 170 Ko'rishlar | 140 Yuklab olishlar
3
TARKIBIDA KOMPAKT OBYEKTLAR BO’LGAN TOR QO’SHALOQ SISTEMALARNING ELEKTROMAGNIT NURLANISHI
M.K.Xudoyberdiyeva1, N.B.Jo'rayeva2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,7 MB | 171 Ko'rishlar | 133 Yuklab olishlar
4
BULOQ SUVLARIDA RADON-222 MIQDORINI SSINTILLYATSION GAMMA-SPEKTROMETRIYA USULI YORDAMIDA ANIQLASH
U.U.Tuxtayev, L.N.Nurmurodov, E.A.Umirzakov, B.S.Tog‘ayev, M.L.Fayzullayeva
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 2,9 MB | 197 Ko'rishlar | 135 Yuklab olishlar
5
RAMAN SCATTERING SPECTRA OF α-ALANINE MOLECULAR COMPLEXES
H. Hushvaktov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,4 MB | 160 Ko'rishlar | 161 Yuklab olishlar
6
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛЕКУЛ ПИРРОЛА И ЕГО РАСТВОРАХ. НЕЭМПИРИЧЕСКИЕ (AB INITIO) РАСЧЕТЫ
Г.Шарифов
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,9 MB | 223 Ko'rishlar | 149 Yuklab olishlar
7
О РАДИАЦИОННОМ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Сафаров А.Н.1, Мухамедов А.К.1, Шаронов И.А.1, Азимов А.Н.1, Сафаров А.А.1, Салимов М.И.2, Ражаббоев Б.И.1
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,7 MB | 183 Ko'rishlar | 138 Yuklab olishlar
8
KO‘Z TUBI QON TOMIRI TASVIRI ASOSIDA KASALLIKLARNI TASHXISLASH
D. M. Sotvoldiev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 5,5 MB | 173 Ko'rishlar | 114 Yuklab olishlar
9
TANIB OLISH MASALALARI UCHUN QATOR SEGMENTATSIYA MASALASI
S. N. Iskandarova1, X. Z. Muxamadjonov2
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,4 MB | 186 Ko'rishlar | 126 Yuklab olishlar
10
CNN (Convolutional Neural Network) orqali tasvir kasallik diagnostikasini amalga oshirish
Sh. X. Turaqulov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 4,5 MB | 170 Ko'rishlar | 188 Yuklab olishlar