Ma'lumot

2022-yil, 1-son (131/1) ANIQ FANLAR SERIYASI
T/R Sarlavha va mualliflarning ismi
1
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ НЕЛИНЕЙНОСТИ ТАБЛИЦ ЗАМЕНЫ ДЛЯ ЧЕТНОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДНЫХ ФУНКЦИЙ И ЛЮБОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ
Т.Р.Абдуллаев, Г.У.Жураев
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 91 Ko'rishlar | 92 Yuklab olishlar
2
FEATURES OF LONGITUDINAL FLOW OF SOLUTIONS OF HYDROLYZED POLYACRYLAMIDE CONTAINING SULFUR MICROPARTICLES
А.А.Kholmuminov, Sh.E.Khalilov, B.N.Shermatov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 848,8 KB | 93 Ko'rishlar | 73 Yuklab olishlar
3
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА В ПОРОШКАХ ПАРАЦЕТАМОЛА, ПОМЕЩЕННЫХ В ФОТОННЫЕ ЛОВУШКИ
И.А.Рахматуллаев1, А.К.Курбонов2, Х.С.Хайдаров3, М.Л.Турсунова2, А.А.Некбоев
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 121 Ko'rishlar | 83 Yuklab olishlar
4
ЗАВИСИМОСТЬ АКУСТООПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ LiNbO3 ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЛНОВОГО ВЕКТОРА СВЕТА
Ф.Р. Ахмеджанов, У.Ш.Абдирахмонов В.Н.Авдиевич, Э.Н. Курталиев
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 105 Ko'rishlar | 72 Yuklab olishlar
5
DIELEKTRIKLARDA ISSIQLIK TA’SIRIDA PORTLASH EFFEKTINI ELEKTR MAYDONI TESHILISHIDA KUZATISH METODI
O.Q. Quvondiqov, J.Majidov, B.A.Xayrullaev, X.B.Xasanov, Sh.A.Xomitov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 941,4 KB | 103 Ko'rishlar | 70 Yuklab olishlar
6
МАГНИТНЫЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ ПИРРОТИНА (Fе7S8) ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
О. К. Кувандиков, Н. С. Хамраев, З. М. Шодиев, Х. Б. Хасанов, Б. А. Хайруллаев
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 102 Ko'rishlar | 79 Yuklab olishlar
7
THE ASTROPHYSİCAL S FACTOR FOR THE 7Be(p,γ)8B REACTİON AT LOW ENERGİES
K.I. Tursunmakhatov, F.S. Toshev
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,1 MB | 107 Ko'rishlar | 70 Yuklab olishlar
8
EFFECTIVE-NUMERICAL METHOD FOR SOLVING THE PROBLEMS OF THE THEORY OF ELASTICITY IN FINITE DEFORMATIONS
U. Z. Djumayozov, A. A. Khaldjigitov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 102 Ko'rishlar | 73 Yuklab olishlar
9
URAN SANOATI TA’SIRI HUDUDLARIDAN OLINGAN TUPROQLARDAGI RADIONUKLIDLAR TADQIQOTI
G.Axmedova, R.Eshbo‘riyev, B.Tog‘ayev, D.Xolov, M.Fayzullayeva, Sh.Hayitov, U.Yunusova, A.Kaxarova
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,2 MB | 91 Ko'rishlar | 73 Yuklab olishlar
10
EFFECTIVE-NUMERICAL METHOD FOR SOLVING THE PROBLEMS OF THE THEORY OF ELASTICITY IN FINITE DEFORMATIONS
U. Z. Djumayozov1, A. A. Khaldjigitov
Batafsil... | Yuklab olish | Mamlakat : O'ZBEKISTAN | Fayl Hajmi: 1,0 MB | 101 Ko'rishlar | 75 Yuklab olishlar