Ma'lumot

"ORZIGUL" DOSTONIDAGI MA'NAVIY VA LAFZIY SAN'ATLAR

T. Sobitova


Ko‘lami keng epik merosimizni doston kuylash sirlarini mukammal egallagan yetakchi
dostonchilarsiz tasavvur etolmaymiz. O‘zining individual uslubiga ega bo‘lgan baxshi-shoir Islom Nazar
o‘g‘lining sevib kuylagan “Orzigul” dostoni odob-axloq, ishq-muxabbat , sevgi-sadoqat, go‘zal vafo talqinlariga
boy poetik san'at ramzidir. Asarda ma'naviy va lafziy san'atlardan mohirona foydalanilgan.
Tarixiy an'analarga ko‘ra badiiy san'atlar ikki guruhga ajratib o‘rganiladi:
1. Ma'naviy-so‘zning ma'nosi bilan bog‘liq san'atlar.
2. Lafziy-so‘zning tovush jihati bilan bog‘liq sanatlar.
Manaviy san'atlarga asar g‘oyasi mazmuni bilan bog‘liq san'atlar:mifologik o‘rinlar, mubolag‘a,
o‘xshatish irsoli masal, ya'ni maqollar qo‘llash, talmih, jonlantirish va boshqalar kiradi.
Lafziy san'atlarga saj', qofiya, radif va ritm kiradi. Dostonlardagi bu san'at turlarini tahlil etishning
o‘ziga xos ahamiyati barkamol yosh avlodning fol'klor asarlariga bo‘lgan qiziqishini yanada orttiradihttps://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1222.997

Sahifalar soni 01-13 | 153 Ko'rishlar | 85 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish