Ma'lumot

OMONIM SO’ZLARNING TARJIMADAGI ROLI

A. M.Timirov


Ushbu maqolada omonim so’zlarning tarjimadagi roli haqida fikr yuritildi.
Tarjimada, shu jumladan xorijiy tilni o’rganayotgan paytda ba’zi bir murrakkab holatlarga duch kelamiz.
Bunday qiyin holatlardan chiqishning eng muqobil uslublarini, misollar yordamida yoritib berishga harakat
qilindi. Ayniqsa, maxsus mutaxssislikka oid matn tarjimalarida, grammatik tahlil va qiyosiy tarjima juda
muhum ekanligi ko’satib o’tildi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1222.978

Sahifalar soni 01-9 | 170 Ko'rishlar | 99 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish