Ma'lumot

MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARI O‘RGANILISHI VA UNGA BERILGAN BAHO

Z. Xatamov, U. Sanaqulov


Ushbu maqolada XI asrning buyuk mutafakkir olimi Mahmud Koshg‘ariyning
lingvistik me’rosi – “Devonu lug‘otit turk “asari va unda o‘z davridagi turkiy tillarning leksik, fonetik,
grammatik sohalarini o‘rganishga doir fikr-mulohazalarining mohiyati, ahamiyati haqida va asosan fonetik
bilimiga xos ilmiy-amaliy hamda nazariy qarashlari qisqacha tahlil etiladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1222.968

Sahifalar soni 01-9 | 152 Ko'rishlar | 82 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish