Ma'lumot

6-METILURATSIL BILAN ALKILTETRAGIDROIZOXINOLINLAR O‘RTASIDAGI AMINOMETILLASH REAKSIYASINI O‘RGANISH

А.Sh. Sаidоv1, M.M. Xolmirzayev1, A.A. Xudayberdiyeva1, A.U. Ubaydullayev2, V.I. Vinоgrаdоvа2


6-metiluratsilning almashtirilgan alkiltetragidroizoxinolinlar bilan

Mannix reaksiyasi o‘rganildi. Ekvimolekulyar miqdordagi reagentlardan foydalanish yangi

mahsulotlarni - 5-((6,7-dimetoksi-1-alkil-3,4-digidroizoxinoli-2(1H)-il)metil)-6-metiluratsilni

34-53% unum bilan olish imkoni berdi. PASS dasturi asosida moddalarning biologik faolligi

baholandi, mahsulotlarning tuzilishi YaMR spektroskopiya usullari yordamida o‘rnatildi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1291.920

Sahifalar soni 01-7 | 93 Ko'rishlar | 57 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish