Ma'lumot

AMINOTIOKARBAMID ASOSIDAGI OLIGOMER INGIBITORLAR SINTEZI VA PO‘LAT BILAN TA’SIRLASHISH TERMODINAMIKASI

Rajabov Yu.N., Akbarov H.I.


Maqolada aminotiokarbamid asosida suvda eruvchan oligomer birikmalar

sintezi va ularning metallar korroziyasiga qarshi ingibitorlik xossalarini tadqiqot natijalari

keltirilgan. Sintez qilingan birikmalarning tuzilishi infraqizil spektroskopiya usuli yordamida

tahlil qilindi. Birikmalarning ingibitorlik xossalari turli temperatura va konsentratsiyalarda

gravimetrik usul yordamida o‘rganildi. Olingan natijalarni tahlil qilish orqali ingibitorlarning

metall sirtiga adsorbsiyasi monomolekulyar adsorbsiya nazariyasiga mosligi aniqlandi va

Lengmyur izotermasi orqali jarayonning Gibbs energiyasi, entalpiya, entropiya qiymatlari

aniqlandi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1291.918

Sahifalar soni 01-9 | 108 Ko'rishlar | 65 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish