Ma'lumot

SnCl4 VA AMIL SPIRTI KOMPLEKSINING TUZILISHINI 1H YAMR SPEKTROSKOPIYA YORDAMIDA O‘RGANISH

A. Quvatov, A.A. G‘aniyev, A.R. Xurramov


Amil spirti va SnCl4 hosil qilgan kompleks birikmaning tuzilishi 1H YaMR

signali kimyoviy siljishining konsentratsiya va temperaturaga bog‘liqligi orqali o‘rganildi.

Kompleksni molekulyar va proton almashish jarayonlari sekinlashtirilgan sharoitlarda

o‘rganish (110 K) birikmani sis- va trans-shakllarga ega ekanligini ko‘rsatdi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1291.917

Sahifalar soni 01-8 | 137 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish