Ma'lumot

1-(4-NITROFENIL)-4-(FENOKSIMETIL)- 1H-1,2,3-TRIAZOLNING KATALITIK SINTEZI

J. Sh.Mamajonov1, I. A.Abdugafurov1, I.S.Ortikov2, N.Madixanov3


Ushbu maqolada 1-(4-Nitrofenil)-4-(fenoksimetil)-1N-1,2,3-triazolni

katalizator Cu2I2 ishtirokidagi samarali sintezi, tozalash usuli, xromatografik tadqiqot natijalari

va shuningdek ayrim fizik kattaliklari, IQ-, 1H YaMR-, Xromato-mass-spektr tahlillari

keltirilgan. Maqolada reaksiya mahsulotining unumiga erituvchilarning taʼsiri oʼrganilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v5.1291.915

Sahifalar soni 01-7 | 140 Ko'rishlar | 72 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish