Ma'lumot

IMOM BUXORIYNING “AL-JOMI’ AS-SAHIH” ASARIDA INSON VA UNING MA’NAVIY-AXLOQIY BARKAMOLLIGI

N.Musaeva


Mazkur maqolada hadislardagi insonning ma’naviy-axloqiy hayotiga va barkamolligiga oid teotsentrik hamda ijtimoiy antropologik qarashlar yoritiladi Hadislardagi inson, uning ma’naviy-axloqiy dunyosi, barkamolligi: 1) islom dogmatikasiga va 2) inson borlig‘ining immanent xususiyatlariga muvofiq tadqiq etiladi. “Al-Jomi’ as-sahih” asaridagi ideal inson (Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam)ga xos fazilatlar, ularning ma’naviy-axloqiy barkamol avlodni shakllantirishdagi ahamiyatli fazilatlarini hozirgi ta’lim-tarbiya jarayonlariga proeksiya qilish mumkinligi ochib beriladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1201.902

Sahifalar soni 01-9 | 111 Ko'rishlar | 101 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish