Ma'lumot

ILMIY IJODDA INTUITSIYA

Z. P. Nadirova, F. N. Elmuradova


Maqolada ijod, ilmiy ijod, tafakkur, ilmiy tafakkur, intuitsiya va uning ijodda namoyon bo‘lish xususiyatlari, ratsional va irratsional ijod haqida fikrlar bayon etilgan. Xususan, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Nikolla Tesla, D.J.Gouenning ijod jarayonidagi intuitsiya hodisasining sodir bo‘lishi haqida fikrlari o‘rganilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1201.900

Sahifalar soni 01-8 | 128 Ko'rishlar | 91 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish