Ma'lumot

SOTSIALISTIK SHAHARLAR ANTROPOLOGIYASI (XX asrning 60-yillarigacha)

S.M.Anorqulov


Ushbu maqolada sotsialistik shaharsozlikning o’ziga xos xususiyatlari va antropologiyasi sovet davri tadqiqotchilari asarlari tahlili asosida yoritilgan. Davlatning sotsialistik shaharlarni barpo etishdan maqsadi, ularning aholi turmush tarzi shakllanishi hamda sotsialistik fuqaroni tarbiyalashdagi ahamiyati ochib berilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1201.898

Sahifalar soni 01-11 | 121 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish