Ma'lumot

GLOBALLASHUV VA MAFKURAVIY O‘ZGARISHLARNING O‘ZARO ALOQADORLIGI

A. Z. Sharipov


Ushbu maqolada hozirgi davrning eng muhim ko‘rinishlaridan biri bo‘lgan
globalizatsiya hodisasi va uning mafkuraviy o‘zgarishlarga ta’siri, ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorliklar
ijtimoiy-falsafiy tahlil qilingan. Yangi O‘zbekiston milliy g‘oyasini rivojlantirishda mafkuraviy
transformatsiyaning amalga oshirilishi yuzasidan ayrim o‘ziga xos jihatlar o‘rganilib, tegishli xulosalar
chiqarilgan. Yurtimizda tinch-totuvlikni asrash, milliy qadriyatlarimizga sodiqlik ruhini qaror toptirishning
g‘oyaviy asoslari tadqiq etilib, bu boradagi kelgusi vazifalar haqida mulohaza yuritilgan. Jahonda
kechayotgan mafkuraviy kurash maydonlarida o‘zbek xalqining g‘oyaviy raqobatbardoshligini
ta’minlashga o‘zining munosib hissasini qo‘shadigan yangi avlodini tarbiyalab voyaga yetkazishga xizmat
qiladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1221.817

Sahifalar soni 01-10 | 110 Ko'rishlar | 65 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish