Ma'lumot

PSIXOLOGIK AXBOROTLARNI INTELEKTUAL TASNIFLASHDAGI YONDASHUVLAR VA MEXANIZMLARINING QIYOSIY TAHLILI

A.R.Axatov, I.Q.Ximmatov


Psixologik axborotlarni intellektual tasniflash model, usul va dasturiy ta‘minotini
ishlab chiqish masalalari juda koʻp ijtimoiy jarayonlarning asosini tashkil etadi. Bu jarayonlar
koʻrsatkichlarini baholash, ularni optimallashtirish, boshqarish va tahlil qilish ishlarini matematik,
xususan psixologik-matematik modellar asosida amalga oshirishni talab etadi. Bunda asosiy
talablardan biri modellarning adekvatligi, ya‘ni real jarayonlarni toʻgʻri va yetarli darajada toʻkis
tavsiflashidir. Xulq-atvorni eksperimental tahlil qilishda matematik modellardan foydalanish yillar
davomida ortib bormoqda va ular bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Matematik modellar
tadqiqotchilardan aniq va bir ma‘noli model boʻlishini talab qiladi. Ba‘zida turli xil matematik
modellar katta hajmdagi ma‘lumotlar uchun bir xil darajada aniq bashorat qilishlari mumkin. Bunday
hollarda, raqobatdosh modellar turli xil bashorat qiladigan vaziyatlarni topish va oʻrganish muhimdir,
chunki agar ikkita model haqiqatda matematik jihatdan ekvivalent boʻlmasa, ular kuzatilgan xattiharakatlarning
asosida yotadigan psixologik jarayonlar haqidagi turli taxminlarga asoslanadi.
Shuningdek ushbu maqolada deterministic, stoxostik modellardan eng saralari tanlab olinib psixologik
axborotni qayta ishlash uchun asosiy model sifatida xizmat qilishi tahlil qilindi. Asosiy xulq-atvor
tadqiqotlarida ishlab chiqilgan matematik modellar amaliy sharoitlarda xatti-harakatni bashorat qilish
va nazorat qilish uchun ishlatilgan va ular psixologiyaning boshqa sohalaridagi tadqiqotlarni
boshqargan. Ishlab chiqilgan matematik model turli xil va bir-biriga bogʻliq boʻlmagan psixologik va
xatti-harakatlar hodisalarini tushunish uchun umumiy asosni taqdim etishi tahlil qilingan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v1.1311.81

Sahifalar soni 01-11 | 102 Ko'rishlar | 90 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish