Ma'lumot

INSON MA’NAVIY BORLIG‘I VA GO‘ZALLIK KATEGORIYASINING FALSAFIY TAHLILI

S. T. Abdullayev


Ushbu maqolada, tabiat, jamiyat hayotida inson ma’naviy borlig‘ini rivojlanish,
shakllanish omillari, uning o‘zni, muammolari tahlil qilindi. Inson ma’naviy borlig‘ini yuksaltiruvchi
ob’yektiv va sub’yektiv ta’sirlariga e’tibor qaratildi. Ma’naviyat, ezgulik va go‘zallik insonning zoxiriy va
botiniy hayotida o‘ziga xos ta’siri o‘rganildi. Shu bilan birga, go‘zallik kategoriyasiga oid ayrim qarashlar
va uning inson ma’naviy hayotidagi o‘rni falsafiy jihatdan yoritilganhttps://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1221.809

Sahifalar soni 01-10 | 158 Ko'rishlar | 83 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish