Ma'lumot

XX ASRNING IKKINCHI YARMI – XXI ASRNING BOSHLARIDA SIYOSIY PARTIYALARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ISHTIROKINING O‘RGANILISHI MASALALARI: ASOSIY BOSQICHLAR VA YONDOSHUVLAR

B.S. Yakubov


Siyosiy partriyalarning jamiyatda kechayotgan modernizatsion jarayonlarda faol
ishtiroki ko‘p jihatdan islohotlarning muvaffaqiyatli borishiga bevosita o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Shu nuqtainazardan
rivojlangan davlatlar misolida siyosiy partilarning jamiyat hayotidagi jarayonlarda tutgan o‘rni va
ishtirokini tahlil qilish amaliy ahamiyatga ega. Ushbu maqolada XX asrning ikkinchi yarmidan XXI
asrning boshlarigacha bo‘lgan davrda g‘arb davlatlari misolida jamiyatlar duch kelayotgan dolzarb
masalalar siyosiy partiyalarga bo‘lgan yondoshuvlar va talablarni qanday o‘zgartira borganligi tahlil
qilinadihttps://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1221.800

Sahifalar soni 01-10 | 130 Ko'rishlar | 85 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish