Ma'lumot

1,3-BIS-(6,7-DIMETOKSI-1,2,3,4-TETRAGIDROIZOXINOLIN-1-IL)-РROPAN SINTEZI VA QIYOSIY INOTROP TA’SIRI

A.U.Ubaydullayev1 , N.T.Fayzullayev1 , A.B.Yusupov1 , A.Sh.Saidov1 , Sh.S.Xushmatov2 , V.I.Vinogradova3


1,3-bis-(6,7-dimetoksi-1,2,3,4-tetragidroizoxinolin-1-il)-рropanni ikki fazali inotrop effekt ko‘rsatadi. Tajribalar natijalari va adabiyot ma’lumotlari tahlili o‘rganilgan 5 birikmaning salbiy inotrop effekti kardiomiosit Na+ -, Cа 2+ – kanallarini bloklash orqali [Са2+]i ionlari konsentratsiyasiga ta’siri orqali tushuntiriladi. 5 birikmaning ijobiy inotrop effekti esa kardiomiosit muskarin retseptorlari faolligi modulyatsiyasi bilan bog‘liq.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v1.1252.796

Sahifalar soni 01-11 | 123 Ko'rishlar | 76 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish