Ma'lumot

FORMILPINAKOLIN VA BENZOILSIRKA AL’DEGID HOSILALARI ASOSIDAGI Ni(II) VA Zn(II) KOMPLEKS BIRIKMALARINING TUZILISHINI O‘RGANISH

M.A.Tursunov, B.B.Umarov, Q.G‘.Avezov, M.M.Amonov, S.Y.Mardonov


. Formilpinakolin va benzoilsirka al’degidlarning spirtdagi eritmalariga ekvimolyar nisbatda aromatik kislota gidrazidlari o‘zaro kondensatlanishidan H2L tridentat organik ligandlar (H2L1 -H2L8 ) olindi. Ularning spirtdagi eritmalari bilan nikel(II)-atsetat va rux(II)-atsetat suvammiakli eritmalarining o‘zaro 1:1 nisbatda ta’sirlashuvidan tekis-kvadrat tuzilishli ML·A (M=Ni, Zn; A=NH3 , Py) kompleks birikmalari sintez qilindi. Olingan kompleks birikmalarning tarkibi va tuzilishi element analiz, IQ-, YAMR1 H spektroskopiyasi va RSA usullari bilan o‘rganildi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v1.1192.790

Sahifalar soni 01-12 | 77 Ko'rishlar | 36 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish