Ma'lumot

SALITSIL KISLOTANING AMID HAMDA DIAMID HOSILASI SINTEZI VA XOSSALARI

L.N.Niyazov1, А.К. Brel2


Salitsil kislota va aminokislota asosida amid hamda diamidlar sintez qilingan.
Sintez qilingan hosilalarning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganilgan. Moddalarning potensial biologik
aktivligi va farmakologik xossalari PassOnline dasturi yordamida tadqiq qilingan. Sintez qilingan
molekulalarda turli funksional guruhlar mavjudligi hisobiga yangi xossaga ega kompleks birikmalar
sintez qilish imkonini borligi ko‘rsatilgan. Moddalar potensial biologik aktivlikka ega ekanligi
aniqlangan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v3.1332.752

Sahifalar soni 01-8 | 109 Ko'rishlar | 81 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish