Ma'lumot

BYURGERS TENGLAMASINI SPEKTRAL–TO‘R METODI BILAN APPROKSIMATSIYALASH

Ch.B.Normurodov, A. X.Toyirov, Sh.M.Yuldashev, F.B.Xolliev


Maqolada chiziqli bo‗lmagan to‗lqinli jarayonlarni tavsiflovchi Byurgers
tenglamasini spektral-to‗r metodi bilan sonli modellashtirish qaralgan. Mazkur tenglama chiziqli
bo‗lmaganligi uchun, uni samarali yechish uchun maxsus metodlar ishlab chiqish talab etiladi.
Shu sababli, Byurgers tenglamasi uchun qo‗yilgan differensial masalani yechishda integrallash
intervalida to‗r kiritiladi, to‗rning har bir elementida taqribiy yechim birinchi turdagi Chebishev
ko‗phadlari qatori ko‗rinishida izlanadi. Natijada qo‗yilgan masala algebraik va differensial
tenglamalar sistemasini yechishga keltiriladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v1.1311.72

Sahifalar soni 01-12 | 117 Ko'rishlar | 87 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish