Ma'lumot

META-KSILOL VA UNING ERITMALARIDA MOLEKULALARARO TA’SIRLARNI KOMBINATSION SOCHILISH SPEKTRLARIDA NAMOYON BO‘LISHI

A.Jumabayev, H.Xushvaqtov, A.Absanov, G‘.Sharifov, Z.Ernazarov, S.Odilova


Tajribalarda toza ksilolning 995,2 sm-1 polosasining parallel va perpendikulyar
tashkil etuvchilari o‘rganildi. Bu tashkil etuvchilarning maksimumlari bir-biridan 0,9 sm-1 ga farq
qiladi va anizotrop tashkil etuvchisi yuqori chastota tomonga siljishi kuzatilgan. Polosaning yarim
kengligi 3,8 sm-1 ga teng. Shu bilan birga ishda ksilolning 995,2 sm-1 polosasi protonodonor
xususiyatiga ega bo‘lgan nitrometan bilan eritmasi o‘rganildi. Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, eritma
miqdori 0,5+0,5 m.u. bo‘lgan vaqtda spektral chiziqning maksimumi yuqori chastota tomon siljishi
kuzatildi. Hisoblashlarda monomerga 1019,8 sm-1 polosa va dimerlarga esa 1068,1 sm-1 va 1101,9 sm-1
polosalar mos kelishi namoyon bo‘ldi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v3.1331.676

Sahifalar soni 01-8 | 140 Ko'rishlar | 87 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish