Ma'lumot

TALABALARDA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH (INGLIZ TILI MISOLIDA)

M.A.Azimova


Ushbu maqolada ingliz tilini o`qitishda talabalarda millatlararo muloqot

madaniyatini shakllantirish muhim masalalardan biri sifatida ilgari suriladi. Ma'lumki, chet

tilini o'qitishda nafaqat o'quvchilarning til ko'nikmalarini, balki ularning madaniyatlararo

muloqot qobiliyatini ham rivojlantirish muhimdir. Madaniyatlararo aloqa, xalqaro madaniy

kompetensiya, madaniyatlar o'rtasidagi farqlar tillarni o'rganish va o'qitishda muhim rol

o'ynaydi va madaniyatlararo muloqotning lingvistik jihatlari (dunyoqarashi, marosimlari, urf

odatlari, inson tili, tabular, stereotiplar, jamiyatning multikulturalizmdagi o'rni, imidj,

ramzlar) muloqotda madaniy jihatdan mos xususiyatlardan foydalanish (salomlashish,

xushmuomalalikni ifoda etish usullari, murojaat qilish usullari, iboralar va boshqalar) dan

foydalanish, shuningdek til madaniyati va boshqa jihatlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

G'arbiy odob-axloq qoidalarini o'qitishda o'quvchilarning madaniyatlararo muloqot

kompetensiyalarini rivojlantirish muhim va bu qoidalarini o'qitishda o'quvchilarning

madaniyatlararo muloqot kompetentsiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada ingliz tilini o`qitishda talabalarda millatlararo muloqot

madaniyatini shakllantirish muhim masalalardan biri sifatida ilgari suriladi. Ma'lumki, chet

tilini o'qitishda nafaqat o'quvchilarning til ko'nikmalarini, balki ularning madaniyatlararo

muloqot qobiliyatini ham rivojlantirish muhimdir. Madaniyatlararo aloqa, xalqaro madaniy

kompetensiya, madaniyatlar o'rtasidagi farqlar tillarni o'rganish va o'qitishda muhim rol

o'ynaydi va madaniyatlararo muloqotning lingvistik jihatlari (dunyoqarashi, marosimlari, urf

odatlari, inson tili, tabular, stereotiplar, jamiyatning multikulturalizmdagi o'rni, imidj,

ramzlar) muloqotda madaniy jihatdan mos xususiyatlardan foydalanish (salomlashish,

xushmuomalalikni ifoda etish usullari, murojaat qilish usullari, iboralar va boshqalar) dan

foydalanish, shuningdek til madaniyati va boshqa jihatlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

G'arbiy odob-axloq qoidalarini o'qitishda o'quvchilarning madaniyatlararo muloqot

kompetensiyalarini rivojlantirish muhim va bu qoidalarini o'qitishda o'quvchilarning

madaniyatlararo muloqot kompetentsiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v4.1282.632

Sahifalar soni 01-8 | 318 Ko'rishlar | 118 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish