Ma'lumot

INSON KOGNITIV-DISKURSIV FAOLIYATI VA BIRLAMCHI NOM MUNOSABATI HAQIDA

A.A. Raximov


Maqolada inson lingvokognitiv faoliyati, borliqni sezgilar vositasida qabul qilishi,
uni tafakkurdagi kognitiv jarayonlar yordamida anglashi, modellashtirishi jarayoni haqida so`z
yuritiladi. Inson borliqni diffuz so`z, obrazli kod kabi tushunchalar ko`rinishida tilga ko`chirib,
tafakkuridagi ma’lumotni verballashtiradi. Ishda asosan bola ongida kechuvchi borliqni idrok etish va
uni tilga ko`chirish jarayoni tahlil qilinadi.None

Sahifalar soni 01-10 | 117 Ko'rishlar | 72 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish