Ma'lumot

MEZOG‘OVAK KREMNIY (IV)-OKSIDINI GIDROTERMAL SINTEZ USULIDA OLISH

Sh.M. Sayitqulov, N.Q. Muhamadiyev


Ishda MSM-41 kremniy nanozarrachalari kation sirt-faol modda sifatida npentanitril,
SiO2 manbaai sifatida esa tetraetil ortosilikat ishlatilib sintez qilindi va uning izotermasi
o‘rganilgan. Sintez qilingan mezag‘ovakli nanozarrachalarning solishtirma sirt maydoni 1212 m2/g,
g‘ovakning solishtirma hajmi 0,88 m2/g, g‘ovakning o‘rtacha diametri XRD bo‘yicha 3,00 nm, N2
adsorbsiyasi bo‘yicha esa 2,89 nm ga tengNone

Sahifalar soni 01-11 | 121 Ko'rishlar | 94 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish