Ma'lumot

UCHLAMCHI AMINLARNING MONOXLORSIRKA KISLOTASI EFIRLARI VA MONOXLORATSETAMID BILAN REAKSIYALARI

B.X.Bo‘rixonov, H.S.Tojimuhamedov, T.S.Xoliqov, M.S.Yusufov, Z.U.Samarov


Maqolada monoxlorsirka kislotasi efirlari va monoxloratsetamidning tributilamin
va metildietanolamin bilan reaksiyalarining natijalari keltirilgan. Reaksiyalarning borishiga reaksiya
uchun olingan uchlamchi aminning tuzilishi, asosliligi, erituvchining tabiati, reaksiyaning harorati va
vaqti ta’sir qilishi ko‘rsatilgan. Etil spirti erituvchiligida olib borilgan reaksiyalarda boshqa
erituvchilarga nisbatan yuqori unumga erishilgan.None

Sahifalar soni 01-10 | 162 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish